Previous webinars

NIS2 - Are you ready?

18 views
April 26, 2024

NIS2 - Are you ready?

NIS2 som i Sverige är Lagen om Cybersäkerhet kräver att man arbetar aktivt med informations- och cybersäkerhet.

Vårt webinar ger dig en förståelse för vilka krav som ställs på er som organisation, vad ni behöver göra som organisation för att inte bryta mot den framtida lagen om cybersäkerhet. Vi ger konkreta tips på hur ni påbörjar ert arbete inom detta område.

Även om du inte kan delta live så kan du anmäla dig för att ta del av vårt webinar i efterhand.

Agenda:

- Introduktion

- NIS2 och lagen om cybersäkerhet

- Kraven i NIS2

- NIS2 och ISO27001 

- Ledningsansvar 

- Så kommer du igång med NIS2 arbetet

- Frågor