Previous webinars

Oracle Database Security | Riktig datasikkerhet - en virksomhetskritisk realitet

81 views
November 09, 2022

I dag er Norge det landet i Europa som eksporterer mest gass til Europa. Sett i lys av dagens verdenssituasjon, vet vi at viktig infrastruktur hos norske kunder, spesielt energisektoren (olje, gass, elektrisitet) er utsatt for trusler. 

Som en «Oracle Trusted Advisor» anbefaler vi at det settes et stort fokus på tema sikkerhet, og vi har derfor gleden sammen med Oracle å invitere deg til dette webinaret.

Oracle ønsker at kundene har fokus på, og bruker riktige sikkerhetsprodukter, til å sikre Oracle databaser og infrastruktur.

Kan Oracle Advanced Security (kryptering av database) i ytterste konsekvens bli påkrevd for å kjøre forretningskritiske og sensitive løsninger på Oracle databaser?

 

Meld deg på webinaret og hør mer om dette:

10:00 – 10:15
Rikets tilstand og velkommen v/ Asbjørn Tonstad, Cegal

10:15 – 10:45
IT Sikkerhet og EU Sovereign Cloud v/ Inge Os, Oracle

10:45 – 11:15
Oracle Database sikkerhet v/ Frode Pedersen, Oracle

11:15 – 11:30
Oppsummering 

 

Vi håper å se deg , og inviter gjerne en kollega!