Previous webinars

Sikkerhet og forsyningssikkerhet v Roar Thon

48 views
September 29, 2023 Cegal, NSM, Security, sikkerhet
En presentasjon av Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM).