Previous webinars

Snarveien til bedre analyser og automatisert rapportering

68 views
June 09, 2023

Cegal inviterer til webinar om hvordan du kan få bedre analyser og automatisert rapportering, uten å sette i gang kostbare og tidkrevende prosjekter.

Verdifull data er ofte fordelt utover organisasjonens ulike systemer, Excel-ark og andre digitale verktøy. Til tross for at mange sitter på store mengder data, er det vanskelig å få tilgang til rett data til rett tid.

Hvordan oppnå en hverdag hvor du kan ta raske beslutninger og ha tilgang til god informasjon med ett tastetrykk? 

Vi gir deg svaret på hvor lite som skal til for å komme i gang, og hvordan din løsning kan vokse i takt med organisasjonens behov.

OKEA har lykkes med å bli en datadrevet virksomhet uten store kostbare prosjekter. 

Med utgangspunkt i deres reise, kan du lære mer om:

  • Hvilke snarveier som finnes og hvordan du kan komme raskt i gang.
  • Hvilke bestanddeler som er viktige for en komplett dataplattform.
  • Hvordan du kan sitte igjen med en løsning som ivaretar datakvalitet og governance.
  • Hvordan få en løsning som er fleksibel, skalerer etter behov og er bygget for fremtiden.

Vi håper at du vil delta og inviter gjerne en kollega!